Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych dla województwa małopolskiego

Blisko 900 Małopolan, którzy stracili pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożeni zwolnieniem, będzie mogło otrzymać pomoc w ramach programu outplacementowego. Jego wartość wynosi ponad 20 mln zł.

Wiosną 2016 r. w konkursie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego wybrano 7 operatorów projektów outplacementowych. Programy już ruszyły i będą realizowane do 2018 r. przez:

Na czym polega outplacement?

Projekty typu outplacement są projektami szybkiego reagowania, realizowanymi w trybie gotowości do świadczenia pomocy. Outplacement to system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez m.in. poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, studia podyplomowe, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej (będą się mogły o nie starać osoby należące do jednej z wymienionych grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50. roku życia, osoby w wieku poniżej 30 lat, jak również osoby z niepełnosprawnościami), a przede wszystkim pomoc w znalezieniu nowej pracy. 

Kto otrzyma wsparcie?

Wsparcie mogą otrzymać pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

"Sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawia. To jest bardzo dobry sygnał z polskiej gospodarki. Natomiast mamy w gotowości programy, które pomogą Małopolanom w znalezieniu pracy w przypadku sytuacji zwolnień, których przyczyną mogą być nie tylko czynniki krajowe, ale również wpływ tego, co dzieje się w Europie i na świecie"- podkreśla Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Jak poinformował 21 lipca 2016 r. podczas spotkania z udziałem dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Tadeusza Burzyńskiego (prezesa Instytutu Turystyki w Krakowie) oraz Andrew Hallam (sekretarz generalny Stowarzyszenia Aspire, zrzeszającego firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych), stowarzyszenie podjęło działania mające na celu ułatwienie znalezienia nowej pracy przez byłych pracowników firmy Lowcost Travelgroup, którzy zostali zwolnieni w ubiegły piątek. W tym roku branża usług biznesowych i technologicznych stworzy w Krakowie ponad 10 000 nowych miejsc pracy. Stowarzyszenie udostępniło właśnie specjalną tablicę ogłoszeń o pracę, na której członkowie ASPIRE mogą publikować najświeższe informacje na temat wakatów w firmach i ofert pracy: www.aspire.org.pl/jobs.

"30 firm z branży już zadeklarowało łącznie 243 wolne miejsca pracy. Dynamika przyrostu nowych ofert pracy to 29 nowopowstających etatów dziennie. Jesteśmy zainteresowani ofertą małopolskiego programu outplacementowego pod kątem przygotowania do potrzeb pracodawców i pośredniczenia operatora w zatrudnieniu pracowników w branży. Żyjemy lokalnie, pracujemy globalnie i dlatego musimy mieć świadomość, że będą występowały przypadki takiego wpływu wydarzeń zewnętrznych na rynki lokalne, pomimo wewnętrznie dobrej sytuacji. Natomiast należy podkreślić, że branża usług biznesowych i technologicznych, zlokalizowana w Krakowie, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Europie"- mówił Andrew Hallam.

 Jak obecnie wygląda sytuacja na małopolskim rynku pracy?

W regionie obecnie bezrobocie utrzymuje się na poziomie 7,3 proc. Województwo małopolskie utrzymało swoją pozycję pod względem stopy bezrobocia - 3. po województwach: wielkopolskim (5,4 proc.) i śląskim (7,2 proc.). W pierwszej połowie roku pracodawcy zgłosili do małopolskich urzędów pracy informację o zrealizowanych zwolnieniach grupowych dotyczących 447 osób. Dla porównania od stycznia do czerwca 2015 roku pracodawcy przekazali, że zrealizowane zwolnienia grupowe objęły 203 osoby.