Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu!

Od 31 października do 4 stycznia 2019 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2. Programu Wiedza Edukacji Rozwój). 

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez:

  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Jak będzie wyglądać udział w projekcie?

Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem stosowanych w Austrii, Niemczech oraz Danii, tj. państwach, w których funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Pobyt w zagranicznych instytucjach przyjmujących realizowany będzie w formie obserwacji uczestniczącej. Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem, stosowanych w Austrii, Niemczech oraz Danii, tj. państwach, w których funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. System polega na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym. Pobyt w zagranicznych instytucjach przyjmujących będzie realizowany w formie obserwacji uczestniczącej. 

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Polski będą mogli śledzić pracę instruktorów za granicą wchodząc w ich środowisko pracy. Bezpośrednie i samodzielne poznanie stosowanych praktyk wpłynie na zwiększenie wartości i potencjału działań edukacyjnych prowadzonych przez polskich nauczycieli i instruktorów, a wzrost kompetencji zawodowych przyczyni się do wyższej jakości świadczonej przez nich pracy.

Dodatkowo kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, posiadający odpowiedne kwalifikacje, będą mogli ukończyć kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora.

Jakie dofinansowanie możesz dostać?

Wartość projektu to maksymalnie 100 000 euro.

Dowiedz się więcej!

Więcej informacji znajdziesz na stronie konkursu. Jeśli masz pytania, napisz do nas na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@MIiR.gov.pl