Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan realizacji Programu Inteligentny Rozwój

Już 1403 projekty zostały zatwierdzone do dofinansowania z Programu Inteligentny Rozwój. Ponad 600 z nich ma już zawarte umowy, których łączna wartość dotacji wynosi blisko 5 mld złotych. Kwota ta stanowi 13 proc. środków przydzielonych na program z Funduszy Europejskich.

Infografika przedstawia stan realizacji PO IR na 31 października 2016 roku, w tym zawiera informacje o liczbie zawartych umów (664), wysokości dofinansowania (4,9 mld złotych) i wysokości alokacji (13,3 procent).

Najwięcej umów (245) zawarto w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, potocznie zwanego „szybką ścieżką”. 

Infografika przedstawia liczbę zawartych umów w "szybkiej ścieżce" (tj. 245).

W dofinansowanych przedsięwzięciach prowadzone są m.in. prace nad prototypem multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi, a także badania nad technologią wspierającą terapię dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju, takimi jak autyzm, Zespół Downa czy porażenie mózgowe.

Szczegółowa informacja nt. stanu realizacji Programu Inteligentny Rozwój znajduje się w zakładce Analizy, raporty i podsumowania.