Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Śląski program regionalny – zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2020 roku – został przesunięty na sierpień 2020 roku.

Przyczyną przesunięcia jest:

  1. Wysoka liczba złożonych wniosków – pierwotny termin rozstrzygnięcia został ustalony przy założeniu, że liczba złożonych wniosków nie przekroczy 20, natomiast na konkurs wpłynęły 183 wnioski.
  2. Pandemia COVID-19, której początek zbiegł się z początkiem prac Komisji Oceny Projektów, co spowodowało utrudniony kontakt z oceniającymi oraz rezygnację części ekspertów z oceny wniosków i konieczność ich przekazania innym oceniającym.