Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszyły konsultacje społeczne Założeń Umowy Partnerstwa

Konsultacje społeczne Założeń Umowy Partnerstwa

Rozpoczęły się konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie. Spotkanie konsultacyjne otworzył minister Jerzy Kwieciński.

- Poddajemy konsultacjom dokument zawierający założenia do Umowy Partnerstwa. Jest to dokument, w którym pokazujemy, na co będzie można przeznaczyć fundusze unijne w przyszłej perspektywie. Założenia są naszą propozycją, już teraz ją szeroko konsultujemy – powiedział minister Kwieciński otwierając spotkanie.

- Naszym priorytetem jest wynegocjowanie jak największej puli środków i maksymalnej elastyczność w wykorzystywaniu środków pomocowych, tak by możliwa była realizacja zarówno potrzeb krajowych, jak i regionalnych – podkreślił minister Kwieciński.

- To jedne z pierwszych konsultacji Umowy Partnerstwa, które odbywają się w Unii Europejskiej. Przygotowanie procesu realizacji nowej perspektywy finansowej są w Polsce na zaawansowanym etapie – dodał minister Kwieciński.

Podczas spotkania inaugurującego konsultacje pracownicy ministerstwa inwestycji i rozwoju omawiali stan negocjacji przyszłej perspektywy oraz uwarunkowania dla Założeń Umowy Partnerstwa.

W wydarzeniu udział wzięło liczne grono samorządowców, przedstawicieli resortów i instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji nie zbrakło również dyskusji, w której udział chętnie brali zaproszeni goście.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w Założeniach Umowy Partnerstwa. Spotkania konsultacyjne są otwarte, udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani tą tematyką. Zaproszenia kierowane są w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Umowa Partnerstwa jest kluczowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Przygotowanie Umowy Partnerstwa poprzedza sformułowanie i przyjęcie przez rząd założeń do tego dokumentu. Założenia Umowy Partnerstwa stanowią podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów operacyjnych. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów będzie ona negocjowana z Komisją Europejską.

Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską i celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata.

Formularz konsultacji społecznych