Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszają pierwsze konkursy dla uczelni z Programu Wiedza Edukacja Rozwój

350 mln zł – to pula środków dla dwóch konkursów z Programu Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczelnie wyższe będą mogły starać o unijne wsparcie na Program Rozwoju Kompetencji oraz zakup systemów antyplagiatowych. Nabór projektów potrwa od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r.

Celem działań planowanych w ramach PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego jest wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Na działania z tego zakresu przeznaczone zostanie ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki działaniom EFS m.in. 75 tys. studentów podniesie swoje kompetencje.

20 maja NCBiR ogłosił dwa konkursy dla szkół wyższych:

I. Program Rozwoju Kompetencji – Działanie 3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym:

- jego główną ideą jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców, m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Z programu skorzystają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. Ogłoszony konkurs stanowi pierwszą edycję Programu, a kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 250 mln zł. Więcej informacji o konkursie w zakładce Nabory wniosków.

II. Systemy antyplagiatowe – Działanie 3.4 PO WER Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego:

- w ramach konkursu szkoły wyższe mogą dostać w sumie 100 mln zł na stworzenie, modyfikację lub zakup licencji systemów antyplagiatowych. Ponadto, dostaną środki na opracowanie oraz wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem. Więcej informacji o konkursie w zakładce Nabory wniosków