Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza Sieć Otwartych Innowacji

W związku z realizacją Projektu „Sieć otwartych innowacji” w związku z Działaniem 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze o charakterze:

  • technologicznym,
  • prawnym i prawno-patentowym,
  • wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Uzyskana akredytacja umożliwi świadczenie usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w związku z planowanym nabyciem przez tych przedsiębiorców wartości niematerialnych i prawnych oraz wdrożeniem ich do działalności prowadzonego przedsiębiorstwa, w ramach Projektu SOI. Skorzystanie z usługi podmiotu akredytowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów. Proces udzielania akredytacji przez Agencję Rozwoju Przemysły S.A. rozpoczął się 1 grudnia 2017 r. i ma charakter ciągły. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie projektu www.siecotwartychinnowacji.pl w zakładce Akredytacja Doradców.