Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza realizacja projektów w programie Polska-Białoruś-Ukraina!

4 lipca 2018 r., decyzją Komisji Europejskiej, formalnie rozpoczyna się etap wdrażania programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z sukcesem zostało desygnowane na Instytucję Zarządzającą programu.

Dla beneficjentów to długo wyczekiwana i bardzo dobra wiadomość. Od dziś można wdrażać działania w zakontraktowanych projektach i ponosić związane z nimi koszty. Oznacza to, że beneficjenci 24 projektów, z którymi ministerstwo podpisało już umowy, dziś rozpoczynają realizację swoich pomysłów.

Instytucja Zarządzająca kontynuuje proces zawierania umów. Dziś podpisano kolejnych 5 umów na realizację projektów, które otrzymają łącznie ponad 11 mln euro dofinansowania:

  • Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack-Wasilewicze-Ostasza-Kadysz w obwodzie grodzieńskim (beneficjent wiodący: gmina Nowy Dwór);
  • Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej (beneficjent wiodący: wojewoda podlaski);
  • Poprawa operacji zarządzania granicami na przejściach drogowych „Bruzgi” i „Berestovica” (beneficjent wiodący: Grodzieńska Obwodowa Izba Celna);
  • Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami (beneficjent: gmina Bielany);
  • Transgraniczna sieć na rzecz zrównoważonego zarządzania transportem (beneficjent wiodący: powiat białostocki).

Beneficjentom gratulujemy i życzymy udanej realizacji projektów!