Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Ma ono na celu zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R), czyli tworzenie i rozwijanie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. 

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2017 roku zostanie przeprowadzony w okresie od 8 maja do 7 lipca 2017 roku. Alokacja na nabór wynosi 900 mln zł. Wartość możliwego do otrzymania dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu oraz wynosi maksymalnie 70%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Informacje na stronie internetowej zostaną opublikowane 3 kwietnia 2017 roku.

Instytucją odpowiedzialną na wdrażanie działania jest Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, do którego prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa