Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza konkurs na usługi proinnowacyjne

Od dziś do 18 marca 2016 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą ubiegać się o dotacje na proinnowacyjne usługi, które mają prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Usługi te mają być świadczone przez ośrodki innowacji (OI), akredytowane przez Ministra Rozwoju lub zgłoszone do akredytacji. Instytucją organizującą konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

"Dotacje na usługi proinnowacyjne to de facto wsparcie procesu powstawania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Ponad 31 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój, które przeznaczyliśmy na ten konkurs, to środki umożliwiające firmom z sektora MŚP profesjonalne wdrożenia innowacji i ich ochronę" - pokreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Firmy mogą przeznaczyć uzyskane środki na doradztwo lub szkolenia w obszarze transferu wiedzy, nabywania, ochrony i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Usługi te mogą również być uzupełnione usługami dotyczącymi udostępnienia banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, przestrzeni biurowej, testowania i certyfikacji nowych rozwiązań.

Ustalono warunki brzegowe wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Minimalna ich kwota to 50 tys. zł, a maksymalna 420 tys. zł. Przedsiębiorcy w przypadku których całkowita kwota pomocy na w/w usługi nie przekracza 200 000 euro (dla jednego przedsiębiorcy) w dowolnym trzyletnim okresie mogą zawnioskować o wsparcie stanowiące nie więcej niż 70% wartości wydatków kwalifikowalnych. Dla pozostałych przedsiębiorców intensywność wsparcia wynosi do 50%.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej – za pośrednictwem Generatora Wniosków. Aplikacja dostępna jest na stronie PARP.

Zapoznaj się z ogłoszeniem naboru opublikowanym na portalu Funduszy Europejskich.