Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Środki z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pomogą zadbać o zdrowie najmłodszych

Łatwiejszy dostęp do badań prenatalnych i wczesnego wykrywania wad wrodzonych – to kolejne działania, które chce wspierać zarząd województwa małopolskiego dzięki środkom z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Nabór wniosków w tym konkursie trwa do 21 lutego br., a jego budżet wynosi prawie 41 mln zł.

"Unijne wsparcie docelowo ma pomóc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dziecko lub tym, zagrożonym niepełnosprawnością. Dzięki łatwiejszemu i powszechniejszemu dostępowi do badań prenatalnych już na tym etapie będzie można wykryć i zdiagnozować ewentualne wady wrodzone, a w efekcie podjąć leczenie u nienarodzonych jeszcze dzieci" - przekonuje wicemarszałek Wojciech Kozak, który w zarządzie województwa odpowiada za politykę zdrowotną

Ponadto, dofinansowanie unijne można zdobyć na wsparcie działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji, które obejmują kompleksową opieką najmłodsze dzieci, poniżej 7. roku życia. Lepszy dostęp do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki jest kluczowy dla rodzin wychowujących dziecko z zaburzonym rozwojem.

O wsparcie finansowe w tym konkursie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a także organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne. 

Złożenie odpowiednich dokumentów jest możliwe do 21 lutego. Jednak zgłaszane w tym konkursie projekty muszą składać się z dwóch spójnych modułów: pierwszy obejmuje diagnostykę prenatalną kobiet w ciąży, natomiast drugi moduł to wczesna interwencja oparta o pracę zespołu prowadzącego działania w formie wyjazdowej (w miejscu zamieszkania dzieci i ich rodzin), którego zadaniem będzie zapewnienie diagnostyki, rehabilitacji i terapii dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz w formie wyjazdowo-stacjonarnej dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Ponadto w ramach przedsięwzięć należy zaplanować wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla rodzin dzieci objętych działaniami w projekcie.

W naborze można uzyskać dofinansowanie na poziomie 92,73% wydatków kwalifikowalnych.  

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.