Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięcie kolejnego konkursu drogowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził listę rankingową w ramach konkursu dla projektów drogowych w działaniu 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nabór wniosków został przeprowadzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i trwał od początku grudnia 2015 r. do końca kwietnia 2016 roku.

Miasta mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na budowie lub przebudowie dróg krajowych poza siecią TEN-T, w tym tras wylotowych. Konkurs został zaadresowany do tych miast, w których mieszkańcy szczególnie odczuwają negatywne skutki znacznego obciążenie infrastruktury drogowej ruchem ciężkim, gdzie nie ma alternatywnego połączenia drogowego, a istniejące drogi wylotowe mają ograniczoną przepustowość. Premiowane były także projekty, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i mieszkańców.

Do zdobycia było łącznie 2,15 mld złotych. Całość tej kwoty została rozdysponowana na dofinansowanie inwestycji 16 polskich miast.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs tutaj.