Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2020 – wersja nr 2 z dnia 20 grudnia 2019 r. - w ramach działania:

  • 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, którego rozpoczęcie zaplanowano w kwietniu 2020 r.

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru na „duże” projekty o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. euro w ramach tego  działania związana jest z przesunięciem środków finansowych na wcześniejszy XIII nabór (od 23.09 do 02.10.2019 r.) w ramach ww. działania, w celu umożliwienia skierowania do negocjacji i ewentualnego wyboru i dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach przedmiotowego naboru.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 2020 rok – wersja nr 3 z 27 stycznia 2020 roku.