Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rezygnacja z naboru wniosków do działania 6.1 "Infrastruktura drogowa" (drogi regionalne) w Programie Regionalnym Województwa Opolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Opolskiego (RPO WO) 2014-2020 podjęła decyzję o rezygnacji z naboru wniosków w ramach procedury konkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) RPO WO 2014-2020 w roku 2019.

Konkurs zaplanowany na maj 2019 r. nie zostanie ogłoszony zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 3 z dnia 25 lutego 2019 r.

Decyzja o rezygnacji z naboru wniosków została podjęta przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 z uwagi na przeznaczenie środków finansowych z procedury konkursowej na inwestycje w ramach trybu pozakonkursowego do działania 6.1 Infrastruktura drogowa dla projektów strategicznych ujętych w Planie Transportowym Województwa Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 4 z dnia 8 kwietnia 2019 r.