Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Programu Regionalnego Województwa Śląskiego

Z uwagi na konieczność przyspieszenia wdrażania Programu Regionalnego Województwa Śląskiego i osiągnięcia założonych w procesie programowania wskaźników rzeczowych i finansowych, przyspieszono uruchomienie naboru dla poddziałania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Pierwotnie zaplanowany na lipiec 2016 r. nabór zostanie ogłoszony w marcu 2016 r., a jego faktyczne uruchomienie nastąpi w kwietniu 2016 r. Czas trwania przedmiotowego naboru będzie wynosił 1 miesiąc.

Więcej informacji na temat aktualizowanych harmonogramów naborów znajduje się na stronach RPO Województwa Śląskiego.