Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przedłużenie oceny merytorycznej w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 – Gospodarka i innowacje Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

26 września br. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 – Gospodarka i innowacje Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 28 września br. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu ocena powinna zakończyć się maksymalnie po 60 dniach, tj. 27 listopada br, jednak w związku z dużą ilością projektów przekazanych do oceny merytorycznej (235 projektów pozytywnych formalnie) informujemy o konieczności jej przedłużenia. Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 powinno nastąpić w grudniu br.