Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty aplikacyjne dla biznesu i nauki

200 mln złotych to pula środków dostępna w drugiej edycji konkursu na „Projekty aplikacyjne”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje przedsięwzięcia, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, bądź wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe.

Konkurs adresowany jest do konsorcjów składających się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Może ono liczyć do pięciu konsorcjantów.

"Partnerska współpraca biznesu i nauki zwiększa szanse na dobre projekty. Takie, które uwzględniając specyfikę prac B+R, wpiszą się w oczekiwania rynku i będą konkurencyjne na światową skalę. „Projekty aplikacyjne” to jedno z narzędzi Programu Inteligentny Rozwój, które ma w tym pomóc" – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jednym z warunków dofinansowania jest zobowiązanie konsorcjum do wdrożenia wyników projektu. Oznacza to wprowadzenie wyników badań do własnej praktyki gospodarczej, bądź zgodę na ich wykorzystanie przez przedsiębiorcę niewchodzącego w skład konsorcjum (poprzez udzielenie licencji lub sprzedaż praw).

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 3 października do 2 listopada 2016 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln zł.

Dokumenty konkursowe zostały opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich.