Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych" wybrany do dofinansowania

5 lutego 2020 roku wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w naborze dla działania 4.3 "Współpraca ponadnarodowa" Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych" został wybrany do dofinasowania w trybie pozakonkursowym.

Jego głównym celem jest wdrożenie oceny jakości rehabilitacji leczniczej poprzez ujednolicenie oceny funkcjonalnej pacjenta z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W ramach projektu zostaną opracowane standardy oceny funkcjonalnej, które pozwolą na jednolity opis pacjentów, którzy korzystają z rehabilitacji w formie stacjonarnej jak również ambulatoryjnej.

Projekt będzie realizowany od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2021 roku. Kwota dofinansowania wynosi 13 673 971,96 zł