Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia dla osób uczestniczących w wyborze projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

5 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 włączyła do obowiązkowego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 szkolenia:

1. Kwalifikowalność wydatków,
2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Realizacja programu szkoleniowego odbywa się za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS dostępnej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.