Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

4 grudnia 2015 r. na posiedzeniu w Ołomuńcu Komitet Monitorujący Program Interreg Czechy-Polska 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 2 projekty flagowe, 6 projektów parasolowych Funduszu Mikroprojektów oraz 15 projektów Pomocy Technicznej.

Projekty flagowe

Wybrane do dofinansowania projekty flagowe obejmują swoim oddziaływaniem całe pogranicze polsko-czeskie i dotyczą współpracy służb: straży pożarnych (Bezpieczne Pogranicze, wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]: 6,8 mln euro) i policji (Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową, wartość dofinansowania z EFRR: 2,1 mln euro).

Komitet zadecydował również o zatwierdzeniu harmonogramu i alokacji dla nowego naboru na projekty flagowe (termin składania koncepcji projektów flagowych: 31.03.2016 r., dostępne środki z EFRR:

  • Oś 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – 5 mln euro,
  • Oś 3 Edukacja i podnoszenie kwalifikacji – 1 mln euro,
  • Oś 3 Współpraca instytucji i społeczności – 1 mln euro.

Fundusz Mikroprojektów

Zatwierdzenie projektów parasolowych o łącznej wartości ponad 45 mln euro z EFRR powinno pozwolić na uruchomienie przez sześć euroregionów w 2016 r. pierwszych naborów na mikroprojekty.

Pomoc Techniczna

Piętnaście projektów Pomocy Technicznej zapewni finansowanie dla polskich i czeskich instytucji wdrażających program: urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów krajskich oraz Wspólnego Sekretariatu.

Pozostałe nabory

Decyzją Komitetu zwiększono alokację na pierwszy nabór na projekty standardowe w Osi 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia do wysokości: 22,2 mln euro z EFRR. Termin na składanie propozycji projektowych to 22 stycznia 2016 r.

Uzgodniono również, że termin na składanie propozycji projektów drogowych zostanie przedłużony do 29 stycznia 2016 r.

Dokumenty programowe

Komitet podjął również decyzję o zatwierdzeniu obowiązkowych dokumentów, które zostaną przedstawione Komisji Europejskiej: Planu Ewaluacji oraz Strategii Komunikacji Programu.

 

Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg Czechy-Polska 2014-2020

 

Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg Czechy-Polska 2014-2020

 

Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg Czechy-Polska 2014-2020