Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozytywna ocena bytomskiego projektu

10 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki oceny przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, dla projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020”, realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Ocena jest pozytywna. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.

Ocena projektu, w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia dokonana przez Komisję Oceny Projektów, zakończona została 28 lutego 2017 r. Projekt uzyskał 51 punktów.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości ponad 16 mln zł zostanie przeznaczona na przebudowę i modernizację ok. 14 km nowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych. Projekt obejmuje również likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych i równoczesną budowę 188 nowoczesnych węzłów indywidualnych. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 46 mln zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2020.