Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poziom realizacji programów - stan na 8 listopada 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 8 listopada 2015 r. złożono 302,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 439 umów o dofinansowanie na kwotę 408,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 289,7 mld zł, co stanowi 102,6 proc. alokacji na lata 2007-2013.Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 364,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 258,3 mld zł.

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (PDF 27 KB) (8 listopada 2015 r.)