Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 7 lipca 2019 roku

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 7 lipca 2019 roku złożono 113 659 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 669,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 412,1 mld zł.

Umowy o dofinanowanie

Do 7 lipca 2019 roku podpisano z beneficjentami 51 660 umów o dofinasowanie projeków na kwotę dofinansowania w części UE 248,9 mld zł.