Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 31 marca 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 do 31 marca 2017 r. złożono 48 639 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę  293,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 183,8 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 marca 2017 r. podpisano z beneficjentami 14 459 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 88,7 mld zł.