Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 3 grudnia 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 3 grudnia 2017 r. zlożono 70 297 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 436,9 mld zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 270,0 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 3 grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 27 141 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 151,2 mld zł.