Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 26 grudnia 2016 r.

Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach

Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 26 grudnia 2016 r. uruchomiono 2 197 naborów wniosków na kwotę 179,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Od uruchomienia programów do 26 grudnia 2016 r. złożono 39 475 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 244,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 148,0 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 26 grudnia 2016 r. podpisano z beneficjentami 9 979 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 68,7 mld zł.