Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 12 sierpnia 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 12 sierpnia 2018 r. złożono 90 020 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 550,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 340,1 mld zł. 

Umowy o dofinansowanie 

Do 12 sierpnia 2018 r. podpisano z beneficjentami 38 780 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 201,9 mld zł.