Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 12 lutego 2017 r.

Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach

Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 12 lutego 2017 r. uruchomiono 2 521 naborów wniosków na kwotę 192,8 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Od uruchomienia programów do 12 lutego 2017 r. złożono 43 264 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 260,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 163,9 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 12 lutego 2017 r. podpisano z beneficjentami 12 105 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 77,0 mld zł.