Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Dokument zawiera porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk.

Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk. Poradnik  można pobrać w zakładce Publikacje.