Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 51,5 mln zł na rozwój usług społecznych w województwie pomorskim

28 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny projektów dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania wybrano 28 projektów o łącznej wartości 51 526 864,21 zł.

Wybrane do dofinansowania projekty ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększenie dostępu do usług społecznych w lokalnej społeczności. Są skierowane do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Prowadzone działania skupiać się będą również na zwiększeniu dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania   (PDF 789 KB)