Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 18,5 mln euro na dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz infrastrukturę transportową

12 kwietnia ruszył kolejny nabór na wnioski o dofinansowanie w programie Interreg Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska. Konkurs potrwa do 14 czerwca 2018 r. W puli jest łącznie ponad 18,5 mln euro. 

Nabór jest otwarty dla międzynarodowych przedsięwzięć z dwóch obszarów tematycznych:

  • wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności,
  • przepustowość w transgranicznej infrastrukturze transportowej (inwestycje drogowe i portowe).

Z dofinansowania mogą skorzystać m.in.:

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej,
  • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
  • organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje ochrony środowiska i przyrody,
  • stowarzyszenia i zrzeszenia pożytku publicznego, reprezentujące interesy przedsiębiorstw gospodarki rolnej i leśnej.

Wyboru projektów dokona Komitet Monitorujący w grudniu 2018 r.

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu lub na Portalu Funduszy Europejskich.

Dodatkowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych, a w ramach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pani Monika Jurczyk, e-mail: Monika.Jurczyk@mr.gov.pl oraz pani Katarzyna Oszczypała, e-mail: Katarzyna.Oszczypala@mr.gov.pl.