Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 18 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na projekty energetyczne

22 grudnia zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, z działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego. Ponad 18 mln zł dofinansowania otrzymają Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach beneficjent 2 umów oraz Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie to:

  1. Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023, którego koszt całkowity wynosi prawie 19,5 mln zł. Projekt zakłada wybudowanie 0,38 km sieci ciepłowniczej, modernizację 4,35 km sieci, likwidację 21 szt. indywidualnych węzłów cieplnych oraz likwidację 15 szt. palenisk węglowych.
  2. Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych, całkowity koszt projektu to ponad 1,3 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wybudowanie 1,04 km sieci ciepłowniczej oraz likwidację 15 szt. palenisk węglowych.
  3. Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska. Projekt na kwotę prawie 13,5 mln zł obejmuję modernizację 4,98 km sieci ciepłowniczej oraz  zainstalowanie 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych.

Dzięki realizacji projektów zostaną uzyskane efekty ekologiczne:

  • zmniejszenie zużycia energii końcowej,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych,
  • spadek emisji pyłów.