Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 1,5 mld zł na inwestycje w polskie spółki technologiczne

Powstaje Fundusz Funduszy nowatorskiego programu NCBR BRIdge VC. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obecności wicepremierów Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski i wiceprezes PFR Ventures dr Tomasz Gigol.

Podpisanie umowy
Foto: NCBR

BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację NCBR oraz prywatnych podmiotów z Polski i zagranicy. Tym samym wypełniona zostanie zdiagnozowana na naszym rynku luka kapitałowa w finansowaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie projektów i spółek.

Przemawia wicepremier Morawiecki

"Startujemy z zupełnie innego pułapu niż najbardziej innowacyjne obecnie państwa, które miały możliwość i czas na wypracowanie i wdrożenie efektywnych instrumentów finansowych wspierających innowacyjność gospodarki. W krajach takich jak Korea czy USA odbywa się to w dużej mierze poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego, w tym dużych firm i korporacyjnych funduszy VC, które mają doświadczenie w inwestowaniu w start-upy i spółki technologiczne. Jesteśmy jednak na najlepszej drodze, żeby doganiać światowe potęgi i skończyć z filozofią imitacji. Jestem przekonany, że rozpoczęta dziś inicjatywa już wkrótce przyniesie wymierne efekty i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki i jej dynamicznego rozwoju- powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
"Wykorzystując nowoczesne instrumenty finansowe wspieramy komercjalizację wyników badań polskich naukowców - przeznaczamy na ten cel 450 mln euro. Pieniądze z Funduszu za pośrednictwem 10 funduszy VC będą inwestowane w małe i średnie firmy działające w obszarze nowych technologii. Zapewniając polskim przedsiębiorcom wsparcie kapitałowe funduszy wysokiego ryzyka stwarzamy im warunki do rozwoju i odniesienia rynkowego sukcesu- powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
"Co istotne, celem działania tworzonych funduszy VC będzie nie tylko wsparcie rozwoju stawiających na innowacje firm, ale także wypracowanie jak najlepszych wyników ekonomicznych, zwiększających stopę zwrotu z dokonanych inwestycji.Tym samym zwiększamy pozytywne oddziaływanie programu BRIdge VC na rozwój naszej gospodarki- podkreślił wicepremier Gowin.

Przemawia wicepremier Gowin
Foto: NCBR

Tworzony przez NCBR Fundusz Funduszy będzie zarządzany przez profesjonalnego, wywodzącego się z rynku Menadżera. Funkcję tę będzie pełnić PFR Ventures, działające wspólnie z TFI BGK. Kapitalizacja funduszu wyniesie 450 mln euro, z czego połowa środków pochodzić będzie z NCBR - w ramach Programu Inteligentny Rozwój - a pozostałe 50% zostanie dostarczone przez inwestorów prywatnych. Na mocy podpisanej dziś umowy NCBR zasila rachunek Funduszu pierwszą transzą w wysokości 25 mln euro.

"Podjęta przez nas inicjatywa wpisuje się w rządowe plany zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału nauki i rozwój nowych technologii. W BRIdge VC tworzymy efektywny mechanizm finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zdobywać przewagę rynkową w oparciu o efekty prac B+R. Co istotne, połowa z przeznaczonej na ten cel kwoty będzie pochodzić od prywatnych inwestorów, doświadczonych w inwestowaniu w spółki technologiczne z różnych branż" - zaznaczył dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.

Wyłoniony przez NCBR Menadżer Funduszu, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, w przeciągu roku dokona wyboru około 10 zespołów posiadających odpowiednie doświadczenie i potencjał do dokonywania inwestycji w spółki portfelowe. Będą one zarządzać funduszami VC, specjalizującymi się w inwestycjach w spółki rozwijające zaawansowane technologie w oparciu o polskie nowatorskie rozwiązania.

"Fundusz BRIdge CVC ma za zadanie stworzyć możliwość współpracy kapitałowej pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami, a innowacyjnymi firmami z sektora MŚP. Dla dużych przedsiębiorstw jest to alternatywne podejście do innowacji w stosunku do działów badawczo-rozwojowych. Z kolei młodzi innowatorzy będą mieli możliwość rozwinięcia swoich przedsiębiorstw. Inwestowanie przez PFR Ventures w formule „funduszu funduszy”, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia najlepszych podmiotów zarządzających, pomoże stworzyć efektywny, rynkowy model finansowania, zgodny z najlepszymi praktykami biznesowymi- powiedział wiceprezes PFR Ventures dr Tomasz Gigol.

Utworzone fundusze VC będą wspierać prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych o podwyższonym profilu ryzyka w formie inwestycji kapitałowych w technologiczne spółki z sektora MŚP. Każdy z funduszy VC będzie dysponować budżetem od 20 do 50 mln euro. Okres inwestycyjny zakończy się po 4 latach, po czym fundusze skupią się na rozwoju spółek portfelowych i przeprowadzeniu najbardziej korzystnej ekonomicznie strategii wyjścia z inwestycji.