Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polskie wnioski z obszaru transportu w ramach konkursu 2018 CEF Transport przekazane do Brukseli

W ramach zakończonego naboru wniosków 2018 CEF Transport, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zatwierdziło 9 wniosków o dofinansowanie, które następnie zostały przekazane do oceny Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Łączna wartość złożonych projektów to 73,88 mln EUR, z czego wnioskowany wkład CEF wynosi 19,23 mln euro. 5 projektów zgłoszonych w konkursie to przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, 4 wnioski dotyczą projektów studyjnych.

W ogłoszonym 17 maja 2018 roku konkursie na dofinansowanie projektów z sektora transportu ze środków Instrumentu Łącząc Europę, Komisja Europejska udostępniła środki w wysokości 450 mln euro. Konkurs obejmował środki puli ogólnej CEF, co oznacza, że polskie projekty konkurują o środki z wnioskodawcami ze wszystkich krajów członkowskich UE. Termin naboru wniosków upłynął 24 października 2018 roku.

O ostatecznym zakwalifikowaniu projektów do wsparcia oraz o wysokości dofinansowania będzie decydować Komisja Europejska. Wyniki konkursu mają być znane w marcu 2019 roku.