Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polskie Mosty Technologiczne (PMT) - Indonezja, Korea, Singapur, Chiny, Stany, ZEA

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków w projekcie Polskie Mosty Technologiczne (poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Nabory w 2019 roku:

  • do 31.07. – Indonezja, Korea, Singapur
  • wrzesień – Chiny, Stany, ZEA 

Informacje o naborze 

Miejsce i sposób składania wniosków

Tylko przez System Obsługi Elektronicznej (SOE). Dostęp do SOE również poprzez stronę projektu PMT .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w ramach pomocy de minimis.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Umiędzynarodowienie produktu, usługi bądź technologii MŚP:

  • etap krajowy: bezgotówkowe wsparcie w formie trzydniowych warsztatów i przygotowanej wspólnie z ekspertem strategii ekspansji podczas 40 h konsultacji,
  • etap zagraniczny: gotówkowe wsparcie z przeznaczeniem na usługi doradcze oraz działania promocyjne do 10% i udział w konferencjach/targach do 30%. Więcej na temat wydatków kwalifikowanych w dokumentacji konkursowej.

Kryteria wyboru projektów

  • Ocena formalna - PAIH
  • Ocena merytoryczna dwustopniowa - eksperci zewnętrzni.

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie PMT.

Finanse 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

Grant do 200 tys. PLN, który stanowi pomoc de minimis i jest powierzany pod warunkiem spełniania warunków do uzyskania pomocy de minimis.

Więcej w Regulaminie konkursu dostępnym w dokumentacji konkursowej na stronie PMT.

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja konkursowa

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udziela zespół projektu PMT.

Linki

Strona z naborem