Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska-Saksonia: wybrano 4 projekty edukacyjne

Komitet Monitorujący programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania cztery projekty z zakresu edukacji transgranicznej na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prawie 2,3 mln euro. Posiedzenie odbyło się 15-16 maja w Jeleniej Górze.

Nabór na tego rodzaju projekty został zakończony w styczniu 2017 roku. Wybrane projekty dotyczą:

  • nauki języka sąsiada przez dzieci na etapie przedszkolnym (w tym szkolenia metodologiczne dla nauczycieli, przygotowanie publikacji metodycznych),
  • kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (w tym doposażenie bazy dydaktycznej; projekt obejmuje również praktyki kursantów w przedsiębiorstwach),
  • programu praktyk zawodowych z zakresu rzemiosła, pielęgniarstwa, gastronomii oraz turystyki dla ok. 240 uczniów szkół zawodowych,
  • wyjazdów językowo-kulturowych dla ok. 100 dzieci i młodzieży z obszaru przygranicznego.

Szczegółowe informacje o wybranych projektach

Ponadto Komitet zatwierdził w trakcie posiedzenia sprawozdanie z wdrażania programu za rok 2016, a także zmiany do Podręcznika programu, które wynikają m.in. z przeprowadzonej ewaluacji w zakresie systemu oceny i wyboru projektów. Część zmian dotyczy uproszczeń dla potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o środki.