Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska – Saksonia: około 7,4 mln euro na projekty z dziedziny turystyki, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego

Komitet Monitorujący program Interreg Polska - Saksonia, zdecydował o dofinansowaniu 8 projektów. Wybrane przedsięwzięcia dotyczą turystyki, ochrony środowiska i dóbr kultury. Nabór wniosków o dofinansowanie został zakończony w listopadzie 2017 roku.

"Dzięki wybranym projektom wzrośnie atrakcyjność turystyczna polsko-saksońskiego pogranicza. Rewitalizacja historycznych centrów miast, nowe ścieżki rowerowe, interaktywny system planowania podróży zachęcą turystów do dłuższego pobytu na pograniczu. Co więcej, powstaną nowe miejsca pracy i wzrośnie jakość życia mieszkańców. To wszystko powstrzyma ich przed migracją do dużych ośrodków miejskich w Polsce i Niemczech"   – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Tematyka projektów obejmuje m.in:

  • stworzenie interaktywnego systemu planowania podróży transportem publicznym i uzupełnienie go o informacje nt. atrakcji turystycznych i kulturowych dostępnych w regionie,
  • rewitalizację historycznych centrów małych i średnich miast polsko-saksońskiego pogranicza,
  • ułatwienie dostępu do atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z miejscami odpoczynku oraz oznakowanie tras turystycznych.

Pobierz szczegółowe informacje o wybranych projektach

Ponadto Komitet zatwierdził sprawozdanie z realizacji programu za 2017 rok oraz harmonogram dalszych naborów wniosków o dofinansowanie.

Posiedzenie odbyło się 23-24 maja we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje na stronie programu Polska - Saksonia: www.plsn.eu