Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

PO WER pomoże taniej wynająć mieszkanie osobom w trudnej sytuacji!

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na przetestowanie innowacyjnego sposobu zapewnienia dostępu do tańszych mieszkań na wynajem. Konkurs będzie realizowany w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Na konkurs przeznaczono 15 mln złotych!

Na czym to polega?

Istotą całej koncepcji jest idea Społecznych Agencji Najmu (SAN). Jest to włączenie mieszkań prywatnych przeznaczonych na wynajem w realizację społecznych programów mieszkaniowych, w celu zwiększenia dostępności mieszkań dla osób lub rodzin wymagających borykających się z problemami lokalowymi. SAN jest społecznym pośrednikiem najmu pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub na jego wynajęcie za stawkę czynszu rynkowego.

Usługi SAN nie są świadczone dla zysku, a ich oferta obejmie osoby  w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (społecznej i materialnej), która ma bezpośredni wpływ na ich złą sytuację mieszkaniową, np. osoby bezdomne, niepełnosprawne czy cierpiące na zaburzenia psychiczne. Dla takich klientów, SAN pomoże nie tylko w wynajmie mieszkania ale też zapewni pomoc psychologiczną, prawną, w poszukiwaniu pracy czy też usługi asystenta.

Tak zaprojektowana usługa najmu opłaca się wszystkim uczestnikom rynku. Dla lokatorów opłaty za wynajem będą bowiem nieco niższe niż stawki rynkowe, a równocześnie SAN zapewnia właścicielom mieszkań ciągłość i pewność opłat oraz gwarantuje pokrycie ewentualnych napraw związanych z użytkowaniem mieszkania.

Jaki jest cel konkursu?

Model funkcjonowania Społecznych Agencji Najmu w Polsce powstał w ramach projektu „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”.

Celem tego konkursu jest upowszechnienie i  opracowania zasad funkcjonowania wypracowanego modelu SAN w Polsce. Przetestowanie SAN w skali ogólnopolskiej przyczyni się do zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego, w tym mieszkaniowego, dzięki powiązaniu polityki mieszkaniowej z polityką społeczną. 

Do kogo kierowany jest konkurs?

Adresatem konkursu będą jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, miasta) zainteresowane wdrożeniem Społecznych Agencji Najmu na swoim terenie. Chętnych zapraszamy na stronę konkursu!