Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) planuje ogłosić konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w kwietniu br. Nabór wniosków planowany jest na czerwiec br.

Konkurs adresowany jest do osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe.

Poniżej prezentujemy kryteria wyboru projektów określające założenia konkursu.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów (DOC 822 KB)

Zapraszamy także na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, które odbędzie się 6 kwietnia 2016 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. Zgłoszenia oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy konkurs.mobilnosc@mr.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy (DOC 822 KB)

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację. Więcej informacji dotyczących konkursu znajdziecie Państwo niebawem na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz na Portalu Fundusze Europejskie.