Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

3 grudnia 2015 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja wyników ewaluacji programu realizowanego na pograniczu polsko-brandenburskim w latach 2007-2013. Omówiono główne wyniki badania, wnioski oraz rekomendacje dotyczące wpływu kończącego się programu na wspierane obszary oraz skuteczności działań informacyjno-promocyjnych.

Podczas swojego pierwszego posiedzenia Komitet Monitorujący podjął następujące decyzje:

  1. przyjął Regulamin Komitetu Monitorującego,
  2. zatwierdził podział środków Pomocy Technicznej pomiędzy instytucje odpowiedzialne za realizację programu,
  3. ustalił termin kolejnego posiedzenia w styczniu 2016 r.

Ponadto członkowie Komitetu dyskutowali o założeniach naboru na projekty parasolowe wdrażające Fundusz Małych Projektów, które realizują Euroregiony. Dokonane ustalenia zostaną ujęte w przygotowywanym przez brandenburską Instytucję Zarządzającą projekcie uchwały, który ma zostać w najbliższym czasie poddany pod głosowanie Komitetu.

Wspólny Sekretariat programu Brandenburgia-Polska 2014-2020, zlokalizowany we Frankfurcie nad Odrą, udziela informacji na temat realizacji programu, jak również prowadzi spotkania konsultacyjne z potencjalnymi wnioskodawcami.

Dane teleadresowe kierownika Wspólnego Sekretariatu

Elżbieta Kasianik

Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów
Referat Europejska Współpraca Terytorialna

Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: + 49 335 60676 9950
Fax: +49 331 866 1743
E-mail: Elzbieta.Kasianik@mdjev.brandenburg.de