Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsze umowy na odnawialne źródła energii (OZE)

Dwie pierwsze umowy o dofinansowanie ze środków UE projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Programu Infrastruktura i Środowiska (POIiŚ) zostały podpisane 7 listopada 2017 r.

Projekty zostały wyłonione w ramach konkursu, którego alokacja wyniosła 210 mln zł. Oceniano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną i zostało rekomendowanych do wsparcia.

Jako pierwsze zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów polegających na rozbudowie systemów geotermalnych. Unijne dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymają: Geotermia Podhalańska oraz Geotermia Toruń. Łączna wartość całkowita obu inwestycji wyniesie 73 mln zł.

Projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.” uzyskał dofinansowanie w kwocie 12,2 mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu 32,7 mln zł. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny po zakończeniu inwestycji to produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 9,6 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oszacowano na 2,4 tys. ton CO2/rok.

Z kolei inwestycja „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2” uzyskała dofinasowanie w kwocie 19,5 mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu w wysokości 40,3 mln zł. Po zakończeniu przedsięwzięcia produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE ma się kształtować na poziomie 81,5 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 13,5 tys. ton CO2/rok.