Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsza inicjatywa w ramach programu Start In Poland

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wystartowała z pierwszym instrumentem w ramach rządowego programu Start In Poland.

Konkurs Scale UP

Celem pilotażowego konkursu Scale UP jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. W realizację pilotażu Scale UP zaangażowane będą akceleratory, które zostaną wyłonione przez PARP w konkursie trwającym od 15 lipca do 15 września br.

Wybór akceleratorów, które posiadają zespół doświadczony w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym, jest pierwszym etapem realizacji pilotażu. Następnie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (preferowane będą spółki z udziałem skarbu państwa) i ewentualnie akceleratorami korporacyjnymi, funduszami seed/venture capital czy jednostkami naukowymi, realizowane będą autorskie kompleksowe programy akceleracji. Każdy program obejmie wsparciem minimum 20 start-upów.

Współpraca dużych przedsiębiorstw ze start-upami

Otwarcie dużych przedsiębiorstw, w tym spółek skarbu państwa na źródło innowacji, jakie stanowią start-upy, jest elementem budowania ich przewagi konkurencyjnej, ułatwia dostęp do innowacyjnych rozwiązań, natomiast dla start-upów współpraca z dużymi firmami oznacza wymierne korzyści i zwiększa szanse na sukces.

Młode firmy otrzymają pomoc finansową (do 250 000 zł), możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Scale Up to dla startupów również szansa na zwiększenie wiarygodności oraz promocję własnej marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji.

Efektem pilotażu będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez start-upy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby dużych przedsiębiorstw.  

Szczegóły projektu

Kwota grantu dla pojedynczego projektu akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln zł. Czas trwania projektu wyniesie 15 miesięcy, zaś czas trwania pojedynczej rundy programu akceleracyjnego 3-6 miesięcy. Rozwiązania opracowane przez uczestników projektu będą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Konkurs jest prowadzony w ramach projektu pn.: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Dokumentacja jest dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości