Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

PAKT UCZCIWOŚCI nagradzany na świecie! Jesteśmy jednym z partnerów

Komisja Europejska, wspólnie z Transparency International Secretariat, prowadzi innowacyjny program pilotażowy tzw. Paktu Uczciwości (Integrity Pact). Bierze w nim udział 11 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wśród nich Polska i nasz Program Infrastruktura i Środowisko. Teraz chwali nas świat!

Idea Paktu Uczciwości

Pakt Uczciwości opiera się na założeniu, że podmiot publiczny i oferenci potwierdzają, że w ramach konkretnego przetargu będą postępować w sposób przejrzysty i odpowiedzialny - zarówno na etapie starania się o kontrakt, jak i w czasie jego realizacji. Zgadzają się też na monitorowanie całego procesu zamówienia przez społecznego obserwatora.

Pakt jest specjalną umową między zamawiającym, wykonawcą i partnerem społecznym. Gwarantuje, że żaden z uczestników postępowania przetargowego, poprzez nielegalne czy nieetyczne praktyki, nie przyczyni się do ograniczenia konkurencyjności, wystąpienia nadużyć czy innych działań, które mogłyby zaszkodzić interesowi publicznemu. Celem paktu jest również budowa zaufania na rynku zamówień publicznych. Ma on również wartość edukacyjną i informacyjną, pokazując, że wydając pieniądze podatników można - i trzeba! - zachowywać wysokie standardy.

plakat promocyjny Pakt Uczciwości

Źródło: paktuczciwosci.pl

POIiŚ w Pakcie

Polską inwestycją objętą Paktem Uczciwości jest modernizacja linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie, którą prowadzi PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt jest współfinansowany przez fundusze unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko. Partnerem w realizacji paktu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a rolę społecznego obserwatora pełni Fundacja im. Stefana Batorego.

Przykład dla świata

W ostatnim czasie idea Paktów Uczciwości została doceniona na forum międzynarodowym.  27 czerwca tego roku instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Paktów Uczciwości otrzymały od Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nagrodę dobrej administracji w kategorii "Excellence in open administration". Pakty zostały nagrodzone za innowacyjne podejście do współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami, które buduje zaufanie publiczne poprzez przeciwdziałanie korupcji.

Z kolei na ostatnim szczycie G20, który odbył się 28-29 czerwca tego roku w Osace, został przyjęty dokument poświęcony dobrym praktykom wspomagającym rzetelność i transparentność projektów infrastrukturalnych. Opisano w nim Pakt Uczciwości oraz europejski pilotaż Paktów.

Zachęcamy wszystkich zamawiających i wykonawców do zapoznania się z ideą paktów uczciwości i szczegółami jego realizacji na stronie paktuczciwosci.pl.