Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Otwarto obwodnicę Wielunia realizowaną w ramach projektu Budowa obwodnicy Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 74

30 marca 2017 roku otwarto obwodnicę miasta Wielunia. Projekt realizowany jest z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w IV priorytecie: Infrastruktura drogowa dla miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i obciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Wielunia i Bełchatowa, uzupełnienie sieci transportowej oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową.

Obwodnica Wielunia

Przedmiotowy projekt obejmuje budowę dwóch odcinków dk 74 o łącznej długości 24,16 km:

  • budowę odcinka obwodnicy miasta Wieluń w ciągu DK74 o długości 13,24 km, 
  • budowę odcinka obwodnicy miasta Bełchatów w ciągu DK74 o długości 10,92 km.

Zakres projektu obejmuje również m.in.: budowę węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przepusty), przejść dla zwierząt, oświetlenia oraz budowę elementów pozostałej infrastruktury Towarzyszącej.

Projekt ma na celu m.in.:

  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Wielunia i Bełchatowa,
  • poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa w miastach,
  • podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Odcinek obejmujący budowę obwodnicy Bełchatowa został oddany do ruchu 23.12.2016 r. 

Całkowity koszt realizacji projektu: 424 683 178,00 zł

Koszty kwalifikowane: 334 577 061, 63 zł

Dofinansowanie UE: 284 390 502,38 zł

 

Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad