Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Uruchomienie drugiego naboru wniosków o grant na transfer technologii

Granty dla MŚP

Przedmiotem konkursu są granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów transferu (zakupu) technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie finansowe projektów obejmuje zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem.

Rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant:

 • patenty lub zgłoszenia patentów;
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
 • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
 • prawa do chronionych odmian roślin;
 • topografia układów scalonych;
 • know-how.

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie wsparcie można otrzymać

 1. Minimalna wartość nabywanej technologii: 100 000 złotych;
 2. Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń;
 3. Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000 euro;
 4. Maksymalny poziom dofinansowania: od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków

Konkurs trwa do 31 grudnia 2018 r. i jest podzielony na rundy. W ramach pierwszej rundy wnioski mogą być składane od 29 czerwca do 31 lipca 2018 r. Uruchomienie każdej kolejnej rundy uzależnione będzie od dostępności środków przeznaczonych na konkurs na dany rok kalendarzowy.

Alokacja środków na rok 2018 to 30 000 000 złotych.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursu: październik 2018 r.

Dowiedz się więcej

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie projektu 

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o grant udzielane są pod numerem infolinii 22 695 37 88, jak również pod adresem e-mail: soi@arp.pl

***

Projekt grantowy „Sieć Otwartych Innowacji” jest realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii).

 Grafika przedstawia informacje o konkursie, między innymi: granty są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na zakup transferu technologii, maksymalna wartość dofinansowania to 200 tysięcy euro, pierwsza runda trwa od 29.06 do 31.07