Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O startupach w Polsce Wschodniej

Trwają regionalne spotkania na temat działania Programu Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, które wspierać będzie powstawanie i rozwój startupów w makroregionie. Spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władz regionalnych i lokalnych, ośrodków innowacji oraz uczelni odbyły się już w Białymstoku i Olsztynie.

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to kompleksowy program wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. W pierwszej kolejności działanie przewiduje usługi na rzecz osób w wieku do 35 lat, które mają pomysł na własny biznes. Pomysłodawcy będą mogli liczyć na indywidualne i profesjonalne wsparcie w zakresie rozwoju swojej koncepcji oraz przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Następnie młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa typu startup.

Platformy startowe - spotkanie w Białymstoku

Pierwsze z pięciu spotkań odbyło się 9 lutego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Za przygotowanie, a następnie realizację działań w ramach „Platform startowych”, odpowiedzialne będą ośrodki innowacji z Polski Wschodniej. Jednak do skutecznego wdrażania mechanizmu niezbędne będzie tworzenie przyjaznych warunków do powstawania innowacyjnych przedsiębiorstw oraz rozwoju tzw. „kultury innowacji” również przez władze regionalne i lokalne, instytucje otoczenia biznesu oraz uczelnie.

Tworzenie „startupowych ekosystemów” jest głównym tematem trwającego właśnie w Polsce Wschodniej cyklu regionalnych spotkań. Pierwsze z nich zorganizowane zostały w Białymstoku i Olsztynie. Kolejne odbędą się w  Kielcach (12.02), Lublinie (17.02) i Rzeszowie (18.02).