Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Niemal 2 mld złotych wydatków do zatwierdzenia przez Komisję Europejską

Strona polska przekazała do zatwierdzenia przez Komisję Europejską wydatki na kwotę ok. 1,9 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydatki poniesione w projektach drogowych wdrażanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zostały wcześniej certyfikowane tj. zweryfikowane i potwierdzone przez służby krajowe.

Wystąpienie z wnioskiem o płatność do Komisji Europejskiej było możliwe dzięki desygnacji udzielonej w grudniu 2015 r. przez Ministra Rozwoju wszystkim instytucjom realizującym Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Desygnacja oznacza potwierdzenie, że instytucje wdrożyły wymagane procedury i są w stanie prawidłowo wykonywać swoje zadania.

Dotychczas w Programie przyznano dofinansowanie dla 22 projektów w wysokości 10,6 mld zł, co stanowi 9 proc. budżetu unijnego w Programie.