Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory projektów parasolowych w programie Interreg Polska-Słowacja

Od dziś Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Związek Euroregionu „Tatry” mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów parasolowych w programie Interreg Polska-Słowacja. Na wsparcie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza oraz edukacji transgranicznej i kształcenia ustawicznego przeznaczono odpowiednio 16,7 i 1,9 mln euro.

W ramach projektów parasolowych realizowanych będzie szereg inicjatyw – tzw. mikroprojektów. Przedsięwzięcia realizowane w priorytecie poświęconym dziedzictwu naturalnemu i kulturowemu mogą dotyczyć m.in. modernizacji i ochrony zabytkowych obiektów, wspólnej promocji walorów przyrodniczych i kulturowych pogranicza. Wspierana będzie również współpraca instytucji, które realizują działania w tym zakresie. Inicjatywy te przyczynią się m.in. do podniesienia wartości turystycznej regionu.

Z kolei projekty dotyczące edukacji będą służyć zwiększeniu liczby wspólnych, polsko-słowackich inicjatyw, w tym staży i praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.

Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2016 r. o godzinie 16.15. Realizacja projektów parasolowych powinna zakończyć się do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków. Dokumenty należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz słowackim i dostarczyć wniosek zarówno w postaci elektronicznej (przesyłany on-line przy użyciu specjalnej aplikacji dostępnej na stronie programu), jak i papierowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej Programu. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym.