Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego – centra logistyczne

Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP), ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - centra logistyczne.

Zgłoszenia

Nabór kandydatów na ekspertów w terminie od 18 do 30 listopada 2016 r. w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów powinna w ramach naboru złożyć do IZ RPOWP następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Zał. Nr 2 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów), w tym podpis pod oświadczeniami znajdującymi się we Wniosku.
  2. kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadane wykształcenie,
  3. kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Dodatkowe informacje

Szczegóły naboru oraz wymagania wobec kandydatów znajdują się na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl