Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Modernizacja dróg na polsko-słowackim pograniczu – kolejna umowa podpisana

3 sierpnia 2018 roku w Rzeszowie wiceminister Adam Hamryszczak podpisał umowę o dofinansowanie projektu drogowego współfinansowanego ze środków programu Polska-Słowacja. Będzie to już dwunasty projekt drogowy realizowany na polsko-słowackim pograniczu.

podpisanie umowy - na zdjęciu między innymi wiceminister Adam Hamryszczak oraz marszałek Władysław Ortyl

 

Celem projektu pn. „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T” jest polepszenie warunków podróżowania na obszarze pogranicza oraz usprawnienie połączeń między lokalną i regionalną siecią transportową a siecią transeuropejską. Projekt będzie realizowany w polsko-słowackim partnerstwie stworzonym przez województwo podkarpackie oraz kraj preszowski.

"Inwestycja w infrastrukturę drogową przygranicznych terenów górskich jest kluczowa dla mobilności ich mieszkańców i wzrostu turystycznego znaczenia regionu. Inwestycja ta daje też dodatkowy impuls do rozwoju współpracy między mieszkańcami całego Podkarpacia i Kraju Preszowskiego, tj. regionów, które po obu stronach granicy oferują nieprzebrane bogactwo przyrodnicze i kulturowe" - powiedział wiceminister Hamryszczak.

Wskutek realizacji projektu, którego inicjatorem jest województwo podkarpackie, powstanie łącznie 2 km nowych i 8 km zmodernizowanych dróg. Trasy te połączą powiat jasielski ze słowackimi powiatami, bardejowskim i świdnickim, oraz z międzynarodową drogą E371 po stronie słowackiej. Wartość dofinansowania z programu to ok. 6 mln euro. 

W Jaśle zostanie wybudowany ponad 2 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 992, który wyprowadzi ruch z centrum miasta w kierunku przejścia granicznego między miejscowościami Ożenna i Niżna Polanka. Inwestycja obejmie również przebudowę skrzyżowań, budowę ścieżki rowerowej, budowę i modernizację chodników, zjazdów oraz oświetlenia.

Po stronie słowackiej planowana jest modernizacja 8 km dróg na trasie: Raslavice - Lopúchov - Stuľany - Kuková. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną także dwa mosty w miejscowościach Dukovce - Želmanovce i Kuková. 

W tym roku zakończyła się realizacja 7 projektów drogowych dofinansowanych ze środków programu Polska-Słowacja. Przedsięwzięcia te umożliwiły modernizację ponad 100 km dróg na obszarze polsko-słowackiego pogranicza.